این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

بنام خدا 

صورتجلسه انجمن

در جلسه ای در هفته اول اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد که دانش آموزان فعال ومنتخبین نماز وبرترین علمی را در  یک  اردو ی تفریحی ،فرهنگی شرکت دهیم وبا توجه به هماهنگی اداره اموزش وپرورش ناحیه دو ارد وگاه شهید باهنر  (قلعه تک)بعنوان مکان انتخاب شد ودر تاریخ 98/2/14اردو برگزار شد.انجمن اردوها از ابتدا در جریان اجرای اردوی یک روزه بوده است وبا شورای مدرسه همفکری وهمکاری نمودند. 
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei
امداد رایانه تراکمه سرور اختصاصی آمریکا کتابخانه عمومی سیار قاصدک رشت مجله دکتر خوب کاشت مو گاه نوشته ها پیمانکاری سنگ مالون وبلاگ شخصی مهدی تقوی نوقابی این وبلاگ جهت محک زدن بهره هوشی است.